Coaching
biznesowy

Skutecznie wspieram liderów, menedżerów każdego szczebla, przedsiębiorców i oraz innych specjalistów na różnych etapach rozwoju zawodowego w doskonaleniu ich kompetencji. Obszary pracy zawsze wyznacza klient. Praca coachingowa jest mi szczególnie bliska, a moje doświadczenie i kompetencje w tym zakresie poświadcza nie tylko wykształcenie (moja rozprawa doktorska dotyczyła kariery życiowej oraz całożyciowego uczenia się osób dorosłych), ale przede wszystkim odbyte szkolenia, warsztaty, otrzymane certyfikacje od największych autorytetów świata edukacji oraz biznesu.

Obszary wsparcia, nad którymi pracujemy

  • zwiększenie efektywności w planowaniu oraz osiąganiu celów własnych, zespołu;
  • rozwój kreatywności i poszukiwań nowych rozwiązań;
  • podniesienie motywacji i zaangażowania własnego oraz współpracowników;
  • wsparcie w podejmowaniu decyzji zawodowych, zmiany środowiska pracy, awansu, zmiany ścieżki kariery;
  • wsparcie w rozwoju zawodowym, planowanie kariery życiowej.