Pozytywna dyscyplina

Skuteczna metoda wychowawcza oparta na wzajemnym szacunku i miłości.

CZYM JEST POZYTYWNA DYSCYPLINA?

Pozytywna Dyscyplina to jedna z najskuteczniejszych metod wychowawczych, która z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Swoje zasady opiera na psychologii rozwoju dziecka a główne inspiracje czerpie z idei austriackiego psychologa Alfreda Adlera oraz Rudolfa Dreikusa.

Za sprawą dwóch niezwykłych kobiet -Jane Nelsen oraz Lyn Lott wspomniane poglądy, koncepcje badaczy oraz uważne obserwacje dzieci i rodziców, codzienna praktyka nabrała spójnej ram metody wychowawczej, która wspiera wszystkich rodziców.

Konsultacje z psychologiem dla dzieci i młodzieży w Gdańsku, Gdyni, Sopocie:

  • zrozumieć potrzeby swoich dzieci
  • uczy jak poradzić sobie z codziennymi wyzwaniami rodzicielskimi jak np. nauka samodzielności, sprzątania, odrabiania lekcji
  • wspierać ich naturalne możliwości i potencjały rozwojowe
  • wychowywać je na pewnych swojej wartości, mądrych, odpowiedzialnych i wrażliwych dorosłych

5 ZASAD POZYTYWNEJ DYSCYPLINY

Błędy są doskonałą okazją do nauki.

Za każdym złym zachowaniem dziecka stoi błędne przekonanie.

Bądź uprzejmy i stanowczy jednocześnie.

Napraw relację, zanim naprawisz sytuację.

Empatia i całkowitaakceptacja uczućdziecka.

Pozytywna Dyscyplina uczy rodziców bycia łączenia uprzejmości i stanowczości w tym, samym czasie